USDJPY направи пробив на вратната линија од формираната превртена глава и рамо и можеме да видиме на графиконот како прави повисоки и повисоки дна за прв пат по 30 години. Разгледуваме повеќе временски рамки за да го процениме моменталниот тренд и евентуално да продолжиме напред врз основа на некои строги правила кои ќе нè водат да заземеме позиции на краток до среден рок.

Цените без сомнение беа посилни на краток рок, во текот на изминатите неколку месеци и кога се гледа графоконот на USDJPY може да забележиме како означува повисоко ниво, ниво што не го има тестирано од 1989 година или кога бев во градинка. Ова дава важна изјава кога ќе видите дека избива од превртена глава и рамо или долга временска основа.  Дали ќе се одржи тоа е друго прашање?

Сините линии на графиконот покажуваат дека трендот е позитивен во последните 14 месеци, додека во последниот месец тие стануваат црни, што покажува дека нагорниот тренд сега е загрозен и истото сега се забележува и на неделниот графикон во последните неколку недели, додека дневниот графикон јасно укажува на црвени линии од крајот на 2022 година што укажува на краткорочен надолен тренд.

Графиконот од 4 часа, кој е широко користен за анализа од страна на учесниците ширум светот, е во надолен тренд почнувајќи од 9 ноември и во различни случаи даваше сигнали за отворање на кратки позиции. Вреди да се напомене дека USDJPY не покажа ниту една зелена линија во последните два месеци.

Сето тоа се сведува на тоа како го трансформираме нашиот тренд од многу повисока временска рамка во пониски временски рамки, како што се дневните графикони и графиконот на 4 часа за да донесуваме одлуки или да создаваме позиции кои се синхронизирани.

Според шемата, нивото за USDJPY кое е критично за неговата одржливост е 124,20 до 125,50. Ова е суштинско ниво и е одлучувачката точка. Краткорочно, надолниот тренд на USDJPY може да се игра сè додека месечниот и неделниот графикон продолжуваат да укажуваат на неодлучност.