Програмата за овластен финансиски аналитичар (CFA) е постдипломски професионална квалификација, понудена на меѓународно ниво од американскиот институт CFA (порано Здружението за управување со инвестиции и истражување, или AIMR) за инвестиции и финансиски професионалци. Има највисоко меѓународно законско и регулаторно ниво на признавање на квалификациите поврзани со финансии. Програмата опфаќа значително широк спектар на теми кои се однесуваат на напредна анализа на инвестициите и со тоа – безбедносна анализа, статистика, теорија на веројатност, фиксен приход, деривати, економија, финансиска анализа, корпоративно финансирање, алтернативни инвестиции и управување со портфолио – и обезбедува генерално знаење за други области на финансиите.

За да бидат квалификувани за назначување на CFA, кандидатите:

  • Мора да поминат три ригорозни, шест часовни испити во текот на неколку години.
  • Мора да имаат 48 месеци „прифатливо професионално работно искуство“. Иако институтот CFA дозволува прилично широка интерпретација овде, искуството обично мора да биде од областа на финансиите.
  • Мора да се придружат на CFA Институтот со прифаќање на етичкиот кодекс на CFA институтот и стандардите на професионално однесување.

За полагање на испитите и повеќе информации поврзани со програма за CFA може да најдете на следниот линк: CFA Institute