Инвестирање 101

Индекси и нивна конструкција

Пред да започнеме да ги претставуваме индексите, најпрво да видиме како се пондерирани истите. Во суштина, постојат три најраспространети начини на нивното пондерирање и многу е важно да знаете каков е пондерот на компонентите/акциите кои го сочинуваат индексот. И покрај тоа што два различно пондерирани индекси се состојат од исти акции, резултираат со различни својства…

Прочитај повеќе

Дали треба да инвестирате во “Блу чип компнии”?

Ако сакате да започнете да инвестирате во акции, “блу чип компаниите” се одлично почетно место за вас. Акциите на овие компании се веќе широко познати во јавноста и лесно препознатливи, со што полесно започнува процесот на нивното анализирање. КАКО МОЖЕ ДА КУПИТЕ “БЛУ ЧИП” АКЦИИ? Ако барате да купите акции од “Блу чип компании” имате…

Прочитај повеќе

Што се “Блу чип акции” ?

”Блу чип” се акции што се сметаат за едни од најдобрите, исто како и најскапите (сини) чипови во казинaта. Нивното име означува финансиска стабилност, долгорочен раст, силен учинок, па дури и престиж – сите позитивни карактеристики што доаѓаат од тоа да се биде една од најголемите светски компании и да се држи таа позиција на…

Прочитај повеќе

Акции што исплаќаат дивиденда – dividend stocks

При креирање на инвестициско портфолио, како дел од процесот на диверсификација, секогаш е добра одлука да поседувате акции кои исплаќаат дивиденда – “dividend stocks”. Умешноста е да се изнајдат акции кои ќе бидат следните “Аристократи на дивиденда“- “Dividend Aristocrats”. Тоа се акции од компании кои не самошто исплаќаат секоја година дивиденда туку и ги зголемуваат…

Прочитај повеќе

Инвестирање во акции со голем потенцијал за раст “Growth stocks”

Кога инвестирате на берзата, како инвеститори имате некоку стратегии што можете да ги примените за да заработите пари. Една позната стратегија е да купите акции со голем потенцијал за раст – “growth stocks”. Тоа се компании кои ги зголемуваат своите приходи со побрзо темпо од просечно. Компаниите што можат да го сторат тоа во подолг…

Прочитај повеќе

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend