Ознака: Едукација корисни линкови

Финансиски институции надлежни за регулирање и надзор на финансиските институции во Република Северна Македонија

Народна банка на Република Северна Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Северна Македонија. Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност. Линк: НБРСМ Kомисијата за хартии од...

Read More

Останати финансиски институции

Централен депозитар за хартии од вредност функционира како акционерско друштва во 100% приватна сопственост, со цел регистрирање на хартиите од вредност и сопствениците на хартиите од вредност, порамнување на трговските...

Read More
Loading

Зачлени се !

Сите ние имаме различен однос со парите. Некои од нас сакаат да го заштедат секој денар и да го евидентираат секое купување. Додека други, се задоволуваат со покривање само на основните работи и помалку се грижат за нивните банкарски сметки. Нашите емоционални и бихејвиорални пристапи кон парите  се вклопуваат во нашиот тип на личност кон парите.

 Според Кен Хонда, автор на „Среќни пари“, постојат седум типови на личности кога станува збор за парите. Пробајте да одговорите на прашањата подолу што е можно поискрено и подгответе се да научите малку повеќе за тоа како управувате со парите.

 Кликнете на овој линк за да го преземете квизот: