Ознака: Едукација корисни линкови

Останати финансиски институции

Централен депозитар за хартии од вредност функционира како акционерско друштва во 100% приватна сопственост, со цел регистрирање на хартиите од вредност и сопствениците на хартиите од вредност, порамнување на трговските...

Read More

Финансиски институции надлежни за регулирање и надзор на финансиските институции во Република Северна Македонија

Народна банка на Република Северна Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Северна Македонија. Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност. Линк: НБРСМ Kомисијата за хартии од...

Read More
Loading