Тема на настанот е : Зошто парите кај секој од нас вредат различно?

Предавач:  Снежана Поповска   ? Датум: 25.02.2023      ? Почеток: 10:30 часот    Локација: Netaville

Детали:

Цена: 2.000 денари,    30% попуст за студенти: 1.400 денари

Жиро сметка: 250-0010040861-05 , Шпаркасе Банка

Контакт: Инвест Поинт    Е-мејл: info@investpoint.mk

Напомена: За млади до 30 години. Бројот на места е ограничен, по принцип прв дојден прв услужен.

Дали сте над 18 години?

Пол?

Како дознавте за нас?

Се согласувам моите лични податоци да се користат и обработуваат од страна на Инвест Поинт за намената за која се дадени.

8 + 3 =