Сертифициран финансиски техничар или CFTe е комплетен професионален курс од 2 нивоа CFTe I и CFTe II, за професионалци од полето на финансиите кои полагаат тест не само на нивните технички знаења и вештини, туку се тестираат и нивните етички стандарди и разбирање на пазарот.

Овој курс е акредитиран од IFTA (Меѓународната федерација на технички аналитичари). Оваа непрофитна организација има свои здруженија членки во околу 24 земји и го прави овој курс достапен на различни јазици како англиски, германски, шпански, француски и италијански.

За да го полагате испитот потребно е да ги исполнувате следните услови:

  • За почеток, кандидатот треба да има 3 години искуство во соодветната област.
  • Минималната потребна квалификација е високо образование или диплома.
  • Кандидатот треба да помине 2 нивоа, ниво 1 и ниво 2.
  • Курсот е дизајниран како курс за самостојно учење, сепак, локалните тела спроведуваат часови за обука на овие курсеви.

Повеќе информации за полагање може да најдете на следните линкови: IFTA; SAMT