Сертификатот за квантитативни финансии (CQF) е најголемата професионална квалификација за квантитативни финансии и е призната од финансиските компании ширум светот. Од своето основање во 2003 година, CQF стана квалификациска одредница за индустријата за финансиски услуги.

Сертификатот за квантитативни финансии (CQF) е дизајниран да ја трансформира вашата кариера преку нудење и обезбедување на специјализирани квалитативни вештини од суштинско значење за успехот. Затоа, нивниот акцентот е ставен на настава на сегашни, реални техники коишто можете да ги применувате со доверба од самиот моментот кога ќе ги научите.

Доставено од Fitch Learning, и со илјадници алумни во над 90 земји, CQF е високо ценета од работодавците на глобално ниво. Повеќе информации може да видите на следниот линк:https://www.cqf.com/