Што се опции ?

Опциите се финансиски деривати, бидејќи нивната вредност се изведувва од вредноста на некое друго...

Read More