Модул 1

Лекција број 6

Користење на повеќе временски рамки При анализирање на даден пазар или одредена хартија од вредност, тоа што секогаш е добро да направите е да користите повеќе временски рамки. Пристапот од горе-надоле започнува со анализирање на подолг временски период и после тоа одите на пократките рокови. Тоа што треба да го направите е прво да го…

Прочитај повеќе

Лекција број 5

Видови на графикони Графиконот претставува низа на цени кои се нацртани во одредена временска рамка. Во продолжение ќе ви претставиме неколку од најраспространетите видови на графикони за прикажување на податоците за цената. Line chart – Линиски графикони…

Прочитај повеќе

Лекција број 4

Конструирање на графикони Најпрво да објасниме што значат сите тие бројки и букви на графиконите. На следниот графикон во прилог може да видите дека на вертикалната оска се прикажани цените,  додека на хоризонталната оска е дадено времето. Како што поминува времето, графиконот се придвижува надесно.  …

Прочитај повеќе

Лекција број 3

Придобивките на техничката анализа Техничките аналитичари немаат фундаментална експертиза, односно длабоко познавање за компаниите кои се дел од некој берзански индекс. Нивната вештина е сите овие различни пазари на кои може да се тргува “да ги направат исти” преку анализа на цените. Тоа е и една од најголемите предности на ТА, можноста да се применат…

Прочитај повеќе

Лекција број 2

Основи на техничката анализа Теоријата на Дау (Dow Theory) се темели на 6 основни принципи кои се основата за да подоцна техничката анализа стане модерна дисциплина. Од нив, три принципи кои се издвојуваат се: Во цената е вклучено сѐ Пазарите се движат во трендови “Што” да се тргува е поважно од прашањето “Зошто”   Во…

Прочитај повеќе

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend