Категорија: Техничка анализа

Лекција број 6

Користење на повеќе временски рамки При анализирање на даден пазар или одредена хартија од вредност, тоа што секогаш е добро да направите е да користите повеќе временски рамки. Ве молиме логирајте се за да ја прочитате целата...

Read More

Лекција број 5

Видови на графикони Графиконот претставува низа на цени кои се нацртани во одредена временска рамка. Во продолжение ќе ви претставиме неколку од најраспространетите видови на графикони за прикажување на податоците за цената. Ве...

Read More

Лекција број 4

Конструирање на графикони Најпрво да објасниме што значат сите тие бројки и букви на графиконите. На следниот графикон во прилог може да видите дека на вертикалната оска се прикажани цените,  додека на хоризонталната оска е...

Read More

Лекција број 3

Придобивките на техничката анализа Техничките аналитичари немаат фундаментална експертиза, односно длабоко познавање за компаниите кои се дел од некој берзански индекс. Нивната вештина е сите овие различни пазари на кои може да...

Read More

Лекција број 2

Основи на техничката анализа Теоријата на Дау (Dow Theory) се темели на 6 основни принципи кои се основата за да подоцна техничката анализа стане модерна дисциплина. Од нив, три принципи кои се издвојуваат се: Во цената е...

Read More

Лекција 1

Што е техничка анализа? Техничка анализа е предвидување на идните движења на цените на финансиските пазари врз основа на проучување на движењето на цените и обемот на тргување во минатото. Тоа што е важно е да се напомене дека...

Read More
Loading

Зачлени се !

Сите ние имаме различен однос со парите. Некои од нас сакаат да го заштедат секој денар и да го евидентираат секое купување. Додека други, се задоволуваат со покривање само на основните работи и помалку се грижат за нивните банкарски сметки. Нашите емоционални и бихејвиорални пристапи кон парите  се вклопуваат во нашиот тип на личност кон парите.

 Според Кен Хонда, автор на „Среќни пари“, постојат седум типови на личности кога станува збор за парите. Пробајте да одговорите на прашањата подолу што е можно поискрено и подгответе се да научите малку повеќе за тоа како управувате со парите.

 Кликнете на овој линк за да го преземете квизот: