Корисни линкови

Финансиски институции надлежни за регулирање и надзор на финансиските институции во Република Северна Македонија

Народна банка на Република Северна Македонија е централна банка и следствено единствена емисиона банка во Република Северна Македонија. Нејзина основна цел е одржување на ценовната стабилност. Линк: НБРСМ Kомисијата за хартии од вредност на Република Северна Македонија ги врши следниве функции: Врши контрола над целокупната документација на издавачите на хартии од вредност, презема мерки и…

Прочитај повеќе

Останати финансиски институции

Централен депозитар за хартии од вредност функционира како акционерско друштва во 100% приватна сопственост, со цел регистрирање на хартиите од вредност и сопствениците на хартиите од вредност, порамнување на трговските трансакции и вршење на нетрговски преноси со хартии од вредност. Во моментот функциите на депозитар уредени со Законот за хартии од вредност ги извршува само…

Прочитај повеќе

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend