Институционални инвеститори

Нето вредност на имотот

Нето вредноста на имотот на фондовите (NAV – net asset value) е вредноста на разликата помеѓу вредноста на имотот на фондот (односно пазарната вредност на финансиските инструменти во кои се вложени средствата на фондот) и вредноста на вкупните обврски на фондот. Кај отворените инвестициски фондови се пресметува нето вредноста на имот по удел. Нето вредноста…

Прочитај повеќе

Друштва за инвестициски фондови

Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје е формирано во 2009 година.  Основачи на Друштвото се Publikum Holding DOO Ljubljana, Pom-Invest DD Maribor, Forlex S.R.L., и Комерцијална банка АД Скопје.   Друштво за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје е основано во 2008 година под името КД Фондови. Нејзиниот…

Прочитај повеќе

Предности и негативни страни при вложување во инвестициски фондови

Најголемите предности при вложување на удели од фондовите се: Умерен принос со умерен ризик Професионално управување на средствата Диверзификација на портфолиото по земји, валути, инструменти Автоматско реинвестирање на добивката Моментална ликвидност Намалени трошоци за управување со средствата Најголеми негативни страни при вложувањето во удели од фондовите се: Провизии и трошоци Помалку предвидлива заработка Мала можност…

Прочитај повеќе

Видови на фондови во кои може да инвестирате

Обично постојат 4 вида на различни категории за вложување кои се користат за идентификација од страна на отворените инвестициски фондови. На тој начин и се категоризираат истите: Акциски (најголем дел од парите на фондот се инвестираат во акции на компании) Обврзнички (најголем дел од парите на фондот се вложуваат во обврзници и хартии од вредност…

Прочитај повеќе

Отворени инвестициски фондови

Инвестициските фондови се управувани од друштва за управување со инвестициони фондови. Една од предностите на инвестициските фондови е тоа што тие овозможуваат многу мали инвеститори да се здружат и колективно да вложуваат во еден единствен фонд и стратегија. За секој фонд од друштвото, се издава проспект во кој се наведени целите на инвестицјата и според…

Прочитај повеќе

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend