Овој четврток на 31 август 2023 година, г-дин Wolfe Waves ни дава анализа на SP500 (H2).

Од графиконот можеме да забeлежиме формирање на ценов модел Bearish Butterfly, кој ни дава индикации за движење на берзанскиот индекс во надолна линија со потенцијални таргети. Дополнително на долниот дел од графиконот се прикажани индексот RSI кој е прекумерно купен или overbought, додека MACD преминува надолу.

 Анализата е превземена од нашиот колега од SAMT  James Touati.

Целиот натпис можете да го прочитате на следниот линк:  https://www.samt-org.ch/resources/blog/SP500-H2-I-believe-I-can-Butterfly-bearish