ЕТФ-и се отворени инвестициски фондови кои се тргуваат на организирана берза – ETF (Exchange Trade Funds)

Отворените инвестициони фондови кои се тргуваат на организирана берза (ЕТФ-и) правно се структуирани како отворени инвестициони фондови со таа разлика што со нив се тргува на берза, како на пример акција. Најголемиот број ЕТФ-те се индексни фондови. Инвеститорите купуваат акции во ЕТФ-те преку овластени брокерски куќи и посредници на ист начин како што купуваат и акции од компании.

ЕТФ-те се денес многу популарни финансиски инструменти. Причини за нивната популарност се:

 • Ликвидност – ЕТФ-те се тргуваат како и акциите. На нив може да се тргува кратко (short), да се купуваат и продаваат во текот на целиот ден за тргувањр со тековна цена на пазарот, да се купуваат на маргина/заем.
 • Тргуваат како акции, преку цел ден секој работен ден.
 • Транспарентност – инвеститорот во ЕТФ-и точно знае во кои финансиски инструменти се инвестира од страна на фондот, преку јавно објавена информација.
 • Ниски трошци и мали провизии – затоа што во најголем број се пасивно менаџирани.
 • Диверсификација – преку една инвестиција, еден инвеститор може да вложи во огромен број на компании, обврзници и да се изложи на цел пазарен индекс или сектор.

Популарноста на ЕТФ-те може да се види од следниот графикон, во крајот на 2018 година имало $4,7 трилиони долари инвестирано во нив.

Извор: ETFGI

ТИПОВИ НА ЕТФ-и

Постојат различни видови на ЕТФ-и достапни за инвеститорите што можат да се користат за генерирање на приходи. Подолу се дадени неколку примери за типовите на ЕТФ-и.

 • Индексни – акциски ЕТФ-и вложуваат во група на акции кои го реплицираат зададениот берзански индекс на акции.
 • Секторски ЕТФ-и – се фокусираат на вложување во акции кои се репликација на одреден сектор од економијата, на пример енергетика, технологија и други.
 • Индексни – обврзнички ЕТФ-и вложуваат во група на обврзници (државни, корпоративни, општински) кои го реплицираат зададениот берзански индекс на обврзници.
 • ЕТФ-и на берзански стоки – вложуваат во берзански стоки како на пример обоени метали, земјоделски култури и енергенси.
 • Валутни ЕТФ-и – инвестираат во странски валути како Евро, Долар, Фунта и се обидуваат да остварат принос и заработка од промената на одредена валута заедно со референтната камата.
 • Инверзни ЕТФ-и – се обидуваат да заработат од падот на цените на берзите и инвестираат со тоа што отвораат кратки позиции – “shorting”. Shorting е продавање на хартии од вредност каде инвеститорите очекуваат дека ќе има пад на нивната вредност за да можат повторно да ги купат на пониска цена.

 

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend