Пред да видиме што ни кажуваат графиконите, да се потсетиме за Ичимоку грaфиконите (Ichimoku Cloud Charts). Тоа што треба да запомните е дека ако цените се над облакот, трендот е нагорен, а ако се под, имаме надолен тренд.

Ако сакате да научите како техничката анализа ни помага да ги подобриме нашите инвестициски одлуки, поефикасно да управуваме со ризикот и да изградиме нови кариерни можности, посетете ја нашата веб-страница на www.seemt.org и придружете ни се.

Продолжи со читање…