Триглав пензиско друштво АД Скопје

 

Друштво за управување со задолжителни и доброволни пензиски фондови Триглав Пензиско друштво АД Скопје, или скратено, Триглав пензиско друштво АД Скопје е акционерско друштво, регистрирано и со седиште во Република Македонија, кое врши трговска дејност од областа на пензиско осигурување.

Компанијата е член на Групација Триглав, една од најголемите осигурителни и финансиски групации во регионот на Југоисточна Европа. Предмет на работа на Триглав пензиско друштво е управување со отворени задолжителни и доброволни пензиски фондови. Друштвото во надворешно трговскиот промет, во име и за сметка на пензиските фондови со кои управува, под услови утврдени со релевантните закони и прописи, врши тргување со финансиски инструменти.

Триглав пензиско друштво АД Скопје

Бул.8-ми Септември бр.18, кат 2, 1000 Скопје

е – пошта: info@triglavpenzisko.mk

тел: (02) 5102 190

Веб.страна: http://www.triglavpenzisko.mk/

 

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend