Недостатокот на ликвидност и незаинтересираноста поради други животни приоритети, создаваат препродолжени и претерани потези кои инаку не би се дозволиле да се случат во нормални услови на понуда и побарувачка.

Во овој период од годината често се случуваат неуспешни потези кои резултираат со многу брзи потези во спротивна насока. Некои одлични примери се $GDX во декември 2016 година и $TLT во декември 2013 година, меѓу многу други.

Барајќи вакви потези околу ова време секоја сезона, Тесла навистина се истакнува како потенцијално одличен кандидат.

Цената од $120 претставува големо ниво, како што можете да видите од графиконот. Но, можеби уште поважно е намалувањето од апсолутното ниско во 2019 година до највисоките врвови на почетокот на 2021 година. Тоа е местото каде што сме денес, или само под него да бидеме попрецизни.

Користејќи 14-дневен RSI за да го дефинираме моментумот, Тесла никогаш не бил толку препродаден во целата своја историја.

Значи, дали е ова акција во која сакате да бидете шорт?