Во прилог издвојуваме три брокерски куќи кои сметаме дека го заслужуваат своето внимание. Изборот на брокерските куќи е направен според неколку критериуми како што се провизии, флексибилност, избор на инструменти и класи на средсва за тргување, покриеност на скоро сите пазари и секако критериумите за безбедност и сигурност.

Веб страна: https://www.interactivebrokers.com/en/home.php

Веб страна: https://www.tdameritrade.com/home.page

Веб страна: https://www.schwab.com/brokerage