Предности и негативни страни при вложување во инвестициски фондови

Најголемите предности при вложување на удели од фондовите се:

  • Умерен принос со умерен ризик
  • Професионално управување на средствата
  • Диверзификација на портфолиото по земји, валути, инструменти
  • Автоматско реинвестирање на добивката
  • Моментална ликвидност
  • Намалени трошоци за управување со средствата

Најголеми негативни страни при вложувањето во удели од фондовите се:

  • Провизии и трошоци
  • Помалку предвидлива заработка
  • Мала можност за влијание врз стратегијата за вложување на средствата.

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend