ФЕД одлучува да продава

Банката на федерални резерви објави дека наскоро ќе започне да ги продава своите ЕТФ со обврзници .

  • Реакцијата на пазарот беше силна кога ФЕД објави дека купува обврзници и ЕТФ. Досега, реакцијата по објавувањето на најавата за продажба е пригушена.
  • Со оглед на релативната големина и ликвидноста на фондовите ЕТФ на ФЕД, се чини дека продажбата на ФЕД не треба да ги наруши пазарите.

    Содржината е заштитена!

    За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.