Месечно ажурирање на секторите – јуни 2021 година

• Сите четири сегменти на Вредносниот сектор – Value sector го надминаа берзанскиот индекс S&P 500 во текот на месецот, додека сите три циклични сектори за раст беа недоволно успешни.
• Мега-кап технолошката групација FANMAG го потцени берзанскот индекс S&P 500 за над 350 основни поени во мај, со сите компоненти на FANMAG со недоволни перформанси на поширокиот пазар.
• Најновите потези на моделот продолжуваат да ја поддржуваат цикличната стратегија за вредносните акции над цикличниот раст.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.