Намалување на глобалниот раст

• Намалување на проценката на НДР за глобален реален раст на БДП за 2021 година на 5,6% од 6,1%.
• Ковид 19 продолжува да биде најголемата опасност за изгледите, заедно со зголемените ризици од инфлација, зголемени со прекините во синџирот на снабдување, што може да поттикне побрзо намалување на глобалната монетарна поддршка.
• Послабиот раст во САД и Кина делумно се компензира со посилното закрепнување во Европа.

Уште една шанса за пазарите во развој

• Надградба на пазарите во развој и намалување на рејтингот на Европа без Велика Британија. Двете сега имаат пазарна тежина.
• Подобрените перформанси на пазарите во развој придонесуваат за пораст на крајот на годината, што може да има корист од вреднувањата.

Дали ја добивате пораката?

• Нето-приливите во заедничките фондови за обврзници и ЕТФ-и се забавија оваа година, бидејќи обврзниците станаа помалку ефективен хеџ на капиталот и не даваат многу.
• Корелациите меѓу обврзниците и акциите станаа позитивни.
• Засега, другите купувачи го преземаат застојот, но тоа наскоро ќе се промени.

Дали е дстигнато дното кај инустиркиот сектор?

• Падот на случаите на Ковид, зголемувањето на каматните стапки и цените на суровините и сè поголемата крива на принос ја поддржаа ротацијата назад кон цикличните сектори на вредноста.
• Индустриските компании имаат подобри резултати, но основните трендови и широчината на индустријата изгледаат малку позитивни.
• Несигурноста околу усвојувањето на нацрт-законот за инфраструктура и негативните трендови на капекс се дополнителна загриженост за секторот.

Заработка во третиот квартал: гледајте и маргините

• Растот на заработката треба да остане силен во Q3.
• Внимавајте на знаците каде синџирите на снабдување ги притискаат маргините.
• Високите прогнози поставени во Q2 може да предизвикаат промена во расположението кон заработката.

Извор: Ned Davis Research