Повторно имаме нагорен тренд на златото

• Позитивните фактори вклучуваат тренд, расположение на инвеститорите, статус на американскиот долар, пазарот на берзански стоки, реални каматни стапки и експанзивна политика.

“Мајнерите” повртно копаат

• Златото го продолжува својот тренд на пораст.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.