Очекувајте закрепнување на пазарите во развој

• Слично на корекцијата на златото, иако пазарите во развој имаат слаби перформанси изгледите сега им се подобруваат.
• Заканата за приносот на обврзници се намали додека трендовите за пораст на валутите и стоките кај парите во развој остануваат со поддршка за раст.
• Позитивните анализи во корист на пазарите во развој се базираат на  неодамнешни перформанси на азиските мега-кап компании, поволната ширина на пазарот и повисоките приноси за заработка.
• По појавата во Европа и Латинска Америка, и пазарите во развој во Азија преминаа повисоко.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.