Економија

Надградба на глобалниот раст
• Ја ажуриравме нашата глобална прогноза за раст од 2021 година на 6,1%, од претходната проценка на 5,8%.
• Агрегатните мерки на економијата остануваат робусни, бидејќи посилниот раст од очекуваното во САД ја неутрализира послабата перспектива на 1H во Европа.
• Примарните ризици вклучуваат повисока инфлација и предвремено затегнување на монетарната и фискалната политика.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.