Промени во втората половина на годината? 

• Во втората половина на 2021 година, следете ги индикаторите за нестабилност, расположението на инвеститорите, очекувања за заработка и вреднувањата на акциите.
• Простор за помала нестабилност и поголем оптимизам, зголемување на стапката на интензитет, со заостанат растот на заработката  и приносот.
• Внимавајте на влијанието на каматните стапки и реалниот економски раст.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.