Разновидни фондови за берзански стоки- ЕТФ-и – имаат уште простор за пораст
• Позитивните трендови кај повеќето берзански стоки создадоа најсилна ширина на пазарот на стоките во последната деценија.
• Со силната ширина, алокаторите избираат разновидни стокови фондови наместо да бркаат победници.
• Популарниот диверзифициран ЕТФ DBC има тренд модел кој е позитивен, меѓутоа, тој се приближува до среднорочни нивоа на преголемо купување.

Дали добрата вест за економијата и вестите од корпорациите се веќе одразени во цените?

• Глобалните економски изненадувања сè уште сугерираат дека економистите не се прилагодиле целосно на тековниот бум.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината,
потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
Зачленете се бесплатно на следниот линк или
пријавете се со вашата лозинка.