Финансискиот стимул за помош од Ковид завршува, дали треба да се грижиме?

  • По достигнувањето на невидени нивоа во 2020 година, итниот стимул за Ковид треба да заврши во наредните месеци меѓу најразвиените економии.
  • Високите заштеди и зголемената побарувачка за работа покажуваат дека економиите имаат многу помала потреба од поддршка. Сепак, пандемијата останува најголем ризик за овој исход.

Тенденции за лидерство

  • Транзицијата кон лидерство во одбранбениот сектор е вообичаена, бидејќи експанзиите и пазарите на бикови стареат.
  • Од 1968 година па навака, од претходните седум случаи, сегашниот биков тренд по рецесија трае подолго од четири од нив.
  • Односот на водачи/заостанувачи на Ковид се смени и покрај зголемениот број случаи.

Каква врска имаат водачите и заостанатите Ковид со приносите од трезорот?

  • Растечкиот сооднос водачи/заостанувачи значи дека инвеститорите стравуваат од негативниот економски исход поврзан со „Ковид“.
  • Постои силна врска помеѓу односот зостанувачи/водачи и 10-годишните приноси на обврзници. Доколку односот почне да расте, би очекувале и пораст на приносите на 10 годишните државни обврзници.

Што значат испораките на добавувачите за инфлацијата

  • Бизнисите сеуште се борат со доцнењето на испораката на добавувачите, но има рани знаци за подобрување.
  • Дококлу не дојде до повторно затварање, ширењето на варијантата Делта може да помогне да се олесни недостатокот.
  • Иако ова може да го намали притисокот од инфлацијата на Индексот на потрошувачки цени, сепак тој ќе биде зголемен до крајот на годината.

Извор: Ned Davis Research