Пораките се измешани

Пазаритре во развој сега имаат пазарна тежина (претходно прекумерна тежина на пазарот).

 • Глобалниот модел за регионален капитал на NDR вклучува сигнали за продажба на три од внатрешните компоненти и препорачаната распределба падна од 17% на 14% (репер = 13%).
 • Јачината на амерканскиот долар беше лоша за пазарите во развој бидејќи MSCI ЕМ е во обратна корелација со доларот.

  Содржината е заштитена!

  За пристапите до останатиот дел од содржината,
  потребно е да бидете член на Инвест Поинт.
  Зачленете се бесплатно на следниот линк или
  пријавете се со вашата лозинка.