Пазарот на работни места во САД продолжува да заздравува

• Пазарот на труд презема уште еден чекор кон критериумите на ФЕД за „значителен понатамошен напредок“ за намалување на купувањата на средства. Се очекува објава подоцна оваа година.
• Слободното време/гостопримството и образованието учествуваат со 69% од добивките од плата.
• Истражувањето на домаќинствата покажува подобрување на широка основа.

NBER го потврди сигналот за купување во април 2020 година 

• Во јули 2021 година, Националното биро за економски истражувања – NBER утврди дека рецесијата заврши во април 2020 година.
• Коефициентот Leading/Coincident, како што е анализирано од страна на НДР, даде сигнал за „купување“ во април 2020 година
• И покрај слабоста во NDR индексот на монетарна, фискална и валутна политика (за подоцна оваа година), реалната продажба на мало, како и другите слаби ставки што беа прикажани, економијата треба да продолжи да расте.

Месечно ажурирање на секторите – август 2021 година

• И покрај зголемувањето на S&P 500 до нови рекорди, јули беше ризичен месец за секторското лидерство.
• Дневните случаи на СОВИД скокнаа на највисоко ниво од јануари во текот на месецот.
• Секторскиот модел на НДР испраќа мешани пораки помеѓу секторите за раст, вредност и одбрана.

1,00% или 1,50%?

• Можеме да видиме дека двете нивоа на принос може да бидат остварени до остатокот од годината.
• Приносите прво би можеле да паднат и понатаму бидејќи пазарот не е премногу во нагорен тренд.
• Приносите би можеле да вратат поради обновениот економски оптимизам и намалувањето на купувањето на средства од страна на Банката на федерални резерви.