Погледнувајќи подалеку од европската двојна рецесија

• Дополнителните бранови на КОВИД и бавно ширење на вакцините забележаа заостанување на економијата во еврозоната во другите делови на светот.
• Но, раното читање на податоците за Q2 и зголемувањето на нарачките за вакцини сугерираат дека закрепнувањето може да биде посилно и поблиско отколку што мислат многу инвеститори и економисти.
• Надвор од тоа, проблемите во еврозоната остануваат.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.