КБ ПУБЛИКУМ – ЗЛАТЕН ФОНД

ПРОФИЛ НА ИНВЕСТИТОРИТЕ ВО ФОНДОТ Сопственици на удели во Фондот можат да бидат домашни и странски институционални и индивидуални инвеститори на кои им е дозволено да вложуваат согласно законската регулатива. Единствено ограничување е минималниот износ на почетното...