Мечките демнеат додека центалните банки ги зголемуваат каматните стапки. Оваа недела ФЕД го привлече целото внимание со одлуката за зголемување на референтната каматна стапка за 0,25 п.п., но и неколку други централни банки донесоа политички одлуки вредни за внимание. ?

Европската централна банка (ЕЦБ) ја зголеми каматната стапката за основните операции на 3,50%, за депозитните активности (deposit facilities) изнесува 3,00%.

Швајцарската национална банка ја зголеми стапкитa за 0,50 п.п. на 1,50%;

Банката на Англија ја зголеми стапката  за 0,25 п.п. на 4,25%;

Банката на Канада ја задржа стапката на 4,50%;

Банката на Јапонијаја задржа стапката на -0,1%; и

Централната банка на Бразил ја задржа стапката на 13,75%.

Главната тема меѓу централните банки е дека тие остануваат хиперфокусирани на намалување на инфлацијата. Тие не дозволуваат многу од пазарни/економски случувања да ги тргнат од колосек. Со тоа, многу централни банки  го забавија темпото на покачувања и се блиску до нивната проектирана терминална стапка, каде што имаат намера да ја набљудуваат како  нивната одлука ќе реагира на економијата. Дополнително, официјалните лица станаа пооптимисти за способноста на нивните економии да избегнат рецесија додека инфлацијата се намалува. ?