Што е техничка анализа?

Техничка анализа е предвидување на идните движења на цените на финансиските пазари врз основа на проучување на движењето на цените и обемот на тргување во минатото. Тоа што е важно е да се напомене дека техничката анализа не дава апсолутни предвидувања за идните движења на цената.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.