Користење на повеќе временски рамки

При анализирање на даден пазар или одредена хартија од вредност, тоа што секогаш е добро да направите е да користите повеќе временски рамки. Пристапот од горе-надоле започнува со анализирање на подолг временски период и после тоа одите на пократките рокови. Тоа што треба да го направите е прво да го дефинирате вашиот временски хоризонт. Ако сте дневен трговец, тогаш можете да користите дневни графикони за да добиете подолгорочна перспектива за нивото на цените или ако сте долгорочен инвеститор тогаш можете да започнете со неделни или месечни графикони. Идејата е да се користат 2 или 3 различни временски рамки.

Еве еден пример како изгледа тоа.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.