Основи на техничката анализа

Теоријата на Дау (Dow Theory) се темели на 6 основни принципи кои се основата за да подоцна техничката анализа стане модерна дисциплина. Од нив, три принципи кои се издвојуваат се:

  • Во цената е вклучено сѐ
  • Пазарите се движат во трендови
  • Што” да се тргува е поважно од прашањето “Зошто

 

Во цената е вклучено сѐ

Првиот принцип е сличен на силната форма за ефикасност на пазарот. Техничките аналитичари сметаат дека сегашната цена целосно ги рефлектира сите информации. Бидејќи сите информации се веќе рефлектирани во цената, тие ја претставуваат објективната вредност која претставува основа за анализа.

Содржината е заштитена!

За пристапите до останатиот дел од содржината, потребно е да бидете член на Инвест Поинт. Зачленете се бесплатно на следниот линк или пријавете се со вашата лозинка.