Акцијата која се наоѓа во Euro STOXX 50 Index-от и која достигна all-time highs е ASML Holding NV. Дали може да оди повисоко? Краткиот одговор е ДА. Ако го прогледнеме графиконот, цената на сите временски рамки се наоѓа во позитвна територија и има уште простор за раст и достигнување на нови повисоки ценовни врвови. 

 

На горниот графикон е прикажана цената на временска рамка од еден час. Се додека цената се наоѓа над облакот трендот е позитивен. Ако цената е над 882 трендот е многу bullish и нашиот прв таргет е 950. На многу краток рок, може да очекуваме кратка корекција до кај 858.

На вториот графикон е прикажана цената на неделно ниво и оттука може да забележиме дека ASML направи пробив на силна линијата на отпор кое ни кажува дека динамиката на понуда и побуравачка е сменета, односно дека преовладуваат купувачите кои се спремни да платат уште повсока цена за оваа акција. Се додека имаме higher highs and lower lows имаме нагоред тренд.  Во наредните неколку месеци нашиот таргет е околу 1030.

 

Напомена: Текстот, графиконите и анализата презентирани од страната на авторот се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција според вашата финансиска состојба.