“Во услови на висока стапка на инфлација потребно е да имате стратегија како вашите приходи и заштеди да растат и да го достигнат општото зголемување на цените на производите и услугите.”

Последните резултати за стапката на инфлацијата беа поголеми од очекувањата, кое предизвика дополнителни шпекулации на пазарите дека проблемите со синџирот на снабдување и геополитичките тензии може дополнително да ја зголемат инфлацијата во втората половина од годината. Инвеститорите во услови на глобална наизвесност бараат засолниште во златото.

Продолжи со читање

https://www.investmetal.mk/mk/blog/how-to-protect-your-savings/