Инвестирање или штедење?

Сите се соочуваме со истата дилема. Кој е подобар избор за нашите пари, дали да ги орочиме во банка или да ги инвестираме? Во продолжение сакам да ги посочам основните карактеристики и на двете опции кои ќе Ви помогнат да го пронајдете вашиот избор.

Штедењепредставува чување на страна на дел од вашите пари преку вложување во банка за во иднинаИзносот може да биде еднократно уплатен или периодично според вашите можности. Според изборот на договор, паричните средства можат да бидат подигнати пред рокот на доспевање на депозитот заедно со пресметаната камата. Покрај лесниот пристап до вложените паричните средства, најголема предност на орочувањето на депозити представува сигурноста на вложените средства. Фондот за осигурување на депозити, во случај на настанување на ризичен настан, врши обештетување до 30.000 евра во денарска противвредност по депонент во банка, филијала на странска банка или штедилница.

Но, дали штедењето е без ризик? Не сосем. Каматните стапки во последните неколку години постојано се намалуваат и се сведени на минимум, а во некои земји се негативни. На прв поглед парите се осигурани, но ризикот е дека не може да се победи инфлацијата. Тоа значи дека со текот на времето, куповна моќ на парите се намалува.

Затоа, за почеток можете да размислувате за поедноставна форма на вложување на вашите средства во еден од трите доброволни пензиски фондови, кое претставува одлична алтернатива на класичното штедење.

Пензиските друштва во Македонија, во својата инвестициона полика имаат за цел да остварат соодветен долгорочен принос на вашите средтва и прават напори за остварување на номинална стапка на принос од најмалку 3 процентни поени над стапката на инфлација.*

Инвестирањее исто така издвојување на дел од вашите пари за во иднина. Најпрепознатлив начин на инвестирање е купување на акции на компании или купување на удели од фондови каде веќе имате спремна кошница од различни хартии од вредност кои се управувани од професионални портфолио менаџери.

Кога инвестирате, Вие ги вложувате вашите пари во финансиски инструмент за кој верувате дека неговата вредност ќе порсне со текот на времето. Но, тука сте изложени на друг вид на ризик – пазарен ризик. Тоа значи дека вредността на вашата инвестиција ќе се движи во двете насоки и вашиот поврат од инвестицијата исто така може да флуктуира и не е гарантиран.

Затоа треба да се стремите да инвестирате на рок подолг од 5 години. Подолгиот инвестициски период ќе ви овозможи вашата инвестиција да се опорави доколку изгуби од вредноста. Со изготвување на инвестициски план за тоа кога би сакале да ги имате на располагање вашите пари и колкава е вашата толеранција на ризик, многу полесно ќе можете да управувате ризикот што ќе го превземете.

Следниот графикон ви дава одлична претстава зошто треба да инвестирате во акции наместо да ги орочувате парите во депозити и останати кеш еквиваленти. Можете да увидете колкава е голема разликата во приносот доколку инвестирате 1.000 долари во берзанскиот индексот на акции S&P 500 наместо да ги орочите на штедна книшка во период од 1988-2013 година. 

No alt text provided for this image

Зошто треба да се превзете ризик? Како прво, сите инвестиции не носат еднаков ризик. Придобивките од превземањето на пресметан ризик Ви овозможува потенцијално да заработите многу повеќе пари откоку ако ги инвестирате во штеден влог.

Доколку се одлучите да инвестирате сами и да креирате свое инвестициско портфолио, инвестирајте во вашиот личен развој со избор на правилна финансиска едукација. Тоа ќе ви даде самодоверба за следниот чекор.

Останете фокусирани на можноста СЕГА да ја промените вашата иднина, нешто за што ќе се стремите без резервација.

*Остварениот принос не е гаранција за идните приноси на доброволните пензиски друштва.

За авторот: Снежана Поповска е дипломиран економист, прва во регионот сертифициран CMT (Овластен берзански техничар) од страна на CMT Association (Асоцијација на берзански техничари), CFTe (сертифициран финансов техничар) од страна на IFTA (Меѓународна федерација за техничка анализа), член на комисијата за стручно усовршување во рамки на АЦИ Македонија како и овластен инвестиционен советник од страна на KХВ на Македонија. Личност која освен своите стекнати меѓународни сертификати поседува долги години искуство токму во областа на финансиски пазари и меѓу банкарски односи.

Снежана има љубов кон техничката анализа и верува дека однесувањето и психолошките аспекти на трговијата и инвестирањето може да се управуваат со соодветно образование и систематско тргување.

Напомена: Текстот, графиконите и анализата презентирани од страната на авторот се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. 

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend