Ethereum мрежата треба да претрпи неколку значајни надградби во наредните години. Минатата година, Виталик ги организираше овие надградби во 6 уникатни категории кои се фокусираа на различни аспекти од архитектурата на мрежата. Овие 6 надградби се нарекуваат The Merge, The Surge, The Scourge, The Verge, The Purge и The Splurge.

На сликата погоре, можеме да го видиме патоказот на Виталик од 6 дела, но важно е да се знае дека Виталик оттогаш рече дека иако се согласуваат со визијата на Ethereum, тие ќе ја реструктуираат терминологијата во „поедноставен и поконцентриран модел за корисникот“

Овој процес најверојатно ќе трае со години за да се заврши и тоа не е нешто што ќе го видиме завршено до крајот на оваа година.

The Merge

The Merge е првата фаза во Ethereum 2.0. Спојувањето се случи минатата есен на 15 септември 2022 година, со главен фокус на транзиција на Ethereum од механизам за докажување на работа во механизам за консензус за доказ за удел (a proof-of-work to a proof-of-stake). Иако беше одложено, надградбата помина како што се очекуваше без некои поголем привремен или помал проблем или назадување.

The Surge

The Surge има за цел да ја подобри приспособливоста на Ethereum мрежата преку собирање и споделување на податоци, што вклучува поделба на блокчејнот на помали делови за да се зголеми капацитетот на мрежата за трансакции и да се намалат надоместоците. Целта е да се зголеми капацитетот за обработка на трансакциите на Ethereum мрежата на околу 100.000 трансакции во секунда (TPS), од сегашната стапка од 29 TPS.

Еден од главните начини на кои Ethereum планира да го направи ова е преку Danksharding. Danksharding е уште еден концепт воведен за да се зголеми приспособливоста со користење на фрагменти за да се зголеми просторот за групи на податоци или „blobs“. EIP-4844 (The Surge), или proto-danksharding, е првиот прототип за овој концепт.

 Со цел да се постават темелите за имплементација на proto-danksharding, програмерите на Ethereum ја започнаа KZG Ceremony. Ова ќе биде јавна прилика дизајнирана да создаде цврста основа за оваа надградба.

Едноставно кажано, Фондацијата Ethereum изјави дека „Ако EIP-4844 е автомобил, оваа шема на KZG што ние помагаме да се изгради е моторот“. Најдобриот дел е што Ethereum има за цел да ги преземе првите чекори во лансирањето на оваа надградба до есента оваа година.

The Scourge

Фазата Scourge има за цел да се справи со отпорот на цензура, децентрализација и протоколарни ризици поврзани со MEV (maximal extractible value). Scourge ќе имплементира одвојување предлагач-градител (PBS) за да одговори на овие проблеми, делејќи ги одговорностите за градење и предлагање блокови помеѓу различни улоги за да се спречи цензура и централизација.

The Verge

Фазата Verge ќе ги воведе „Verkle дрвјата“. Тоа се криптографски структури на податоци кои овозможуваат поефикасно складирање и верификација на големи количини на податоци. Фазата Verge ќе ги поедностави верификацијата на трансакциите на Ethereum мрежата преку интеграција на технологијата ZKP (Zero Knowledge Proofs) користејќи zk-SNARKs.

The Purge

Фазата Purge има за цел да ја поедностави мрежата на Ethereum и да ја направи попренослива, овозможувајќи брза синхронизација за Beacon Chain и значително намалување на трошоците за складирање на мрежата. Фазата Purge ќе ги отстрани непотребните историски податоци од мрежата со што ќе се намали преоптовареноста.

Фазите Scourge, The Verge и The Purge се меѓусебно поврзани, при што секоја се потпира на успешното спроведување на претходната фаза.

The Splurge

И на крај, фазата Splurge ќе ги реши сите преостанати прашања, како што е подобрувањето на EVM (или zk-EVM) и имплементацијата на функцијата за проверливо одложување (VDF). Оваа фаза е помалку специфична, бидејќи зависи од успешното спроведување на претходните фази и може да претставува нови предизвици за надминување.

Генерално, овие надградби ја покажуваат посветеноста на Ethereum за подобрување на својата мрежа, со цел да се решат сегашните ограничувања и да се подготви за идни закани. Од сега, целта за завршување на овие надградби се протега до 2025 година