Г-н Ловелеш е  активно присутен на финансиските пазари повеќе од 15 години  користејќи ja техничка анализа  во својата работа. Тој бил во различни улоги, од аналитичар до одговорен на Одделот за истражување, каде што тој водеше сметка  и користеше  разни инвестициони стратегии и модели на инвестирање. Тој има  управувано со различни портфолија за тргување,  разновидни во поглед на примена на разни стратегии како што се Mean Reversion, Тrend following and Short term Momentum Trading . Негово владеење се техничка анализа, ценовни движења и не-дискреционо тргување кои истите опсежно  ги применуваше на  индиските пазари на капитал, берзански стоки и валути. Тој исто така има искуство на меѓународните пазари, вклучително и пазарот на акции на Соединетите држави, Сингапур и Малезија.

 Професионалец кој верува дека „Графиконот  вреди илјада зборови“, специјализиран во не-дискреционо тргување, техничка анализа, анализа на односите помеѓу пазарите, анализа и идентификување на моментум за генерирање на  алфа со истовремено управување со ризикот.

 Тој ја разгледува ротацијата на пазарот / секторот, тајмингот и големината на позицијата и користи  техничка анализа за да го идентификува истото. Тој е адаптивен и флексибилен во пристапот кога станува збор за пазарите. Тој  ја мери пазарната структура преку ширината на пазарот и сентиментот на пазарот. Тој, исто така, го заврши сертификатот за овластен техничар на  пазарот, посакуван сертификат во областа на техничка анализа. Неговата академија вклучува МБА финансии, oвластен советник за инвестиции и е сертифициран MCX Certified Commodities Professional и  AMFI certified Mutual Fund Advisor.

 Тој е активно вклучен во спроведување на едукација и свесност кај инвеститорите преку разни вебинари. Тој се има појавувано на разни деловни канали како Zee Business,NDTV Profit и  The WION. Неговите написи и ставови се објавени во водечки финансиски публикации и во престижниот азиски  Nikkei Asian Review.