Друштва за инвестициски фондови

Друштвото за управување со инвестициски фондови КБ Публикум инвест АД Скопје е формирано во 2009 година.  Основачи на Друштвото се Publikum Holding DOO Ljubljana, Pom-Invest DD Maribor, Forlex S.R.L., и Комерцијална банка АД Скопје.

 

Друштво за управување со инвестициски фондови Генерали Инвестментс АД Скопје е основано во 2008 година под името КД Фондови. Нејзиниот основен бизнис е управувањето со средства, односно остварувањето на финансиски приноси во зависност од структурата на управуваните портфолија. Во февруари 2019 година, Друштвото КД Фондови се приклучи кон Групацијата Generali и во овие рамки ја продолжува својата  долга традиција на обезбедување на професионални услуги за управување со средства со нов корпоративен идентитет.

ВФП ФОНД МЕНАЏМЕНТ АД Скопје е Друштво за управување со инвестициски фондови, основано на 25.09.2014 година. Основна дејност на Друштвото е основање и управување со отворени инвестициски фондови, односно вложување на парични средства во свое име и за сметка на сопствениците на удели во отворените инвестициски фондови. Друштвото има дозвола да врши управување со средства за сметка на индивидуален клиент – сопственик на портфолио, како и да работи на инвестициско советување на клиенти.

Напишете коментар

Disclaimer

Напомена:  Сите текстови, техники, графикони, анализи или резултати презентирани на страната на Инвест Поинт се само за едукативни цели. Дадените информации не треба да се толкуваат на кој било начин како препорака за купување или продавање на кој било финансиски инструмент. Секогаш треба да се консултирате со вашиот лиценциран инвестиционен советник и/или личен банкар за да ја утврдите соодветната инвестиција спред вашата финансиска состојба. Инвест Поинт и неговите соработници нема да бидат одговорни за вашите инвестициони одлуки.
Send this to a friend