Инфлацијата и порастот на стапките разбудија зголемен песимизам кај пазарот на акции и обврзници. Доколку резултатите од затегнувањето на монетарната политика доведат до тековни знаци на умерена инфлација, би можеле да очекуваме повторно пораст на цените на акциите  и да заклучиме дека инвеститорите веќе го имаат рефлектирано преголемиот страв од инфлација, стагфлација и рецесија во тековните цени.