Mногу од инвеститорите не ги претставуваат најголемите финансиски институции во светот, што значи дека и не мора задолжително да бидат вклучени во пазарот на  обврзници. Па така се поставува прашањето: “Кои акции имаат тенденција да растат кога растат и каматните стапки?”