Покрај брокерските куќи, Ви ги представуваме овластените банки кои се учесници на пазарот со хартии од вредност во Македонија .

Телефони: (02) 5100354; 5100352; 5100357; 5100387; 5100351
Веб страна: http://www.nlb.mk Е-маил: broker@tb.com.mk

Телефони: (02) 3247 000 лок.495, 496 или 497
Веб страна: http://www.ttk.com.mk Е-маил: ttkbroker@ttk.com.mk

Телефони: (02) 3247440, 3247431, 3168324
Веб страна: http://www.kb.com.mk;Е-маил: kbbroker@kb.com.mk

Tелефони: 02/3 295-407; 02/3 295-406; 02/3 295-405
Веб страна: http://www.stb.com.mk; Е-маил: broker@stb.com.mk

Телефони: (02) 3200-785; (02) 3200-592; (02) 3200-586
Веб страна: https://www.sparkasse.mk/
Е-маил: BrokerSP@sparkasse.mk; custody@sparkasse.mk