Графиконите Ичимоку  (Ichimoku Cloud Charts) беа измислени во Јапонија во 30-тите години на минатиот век. Облакот кој се прикажува на графиконот е конструиран од цената и концептот е едноставен. Ако цените се над облакот, трендот е нагорен, а ако се под, имаме надолен тренд. Ичимоку на јапонски значи „еден поглед“ и едноставното гледање на тоа каде се цените во однос на облакот ни кажува во каков тренд се наоѓаме. Еве неколку главни графикони на пазарот во моментот.

Продолжи со читање…