После технолошкиот сектор, здраствениот сектор е втор по големина во берзанскиот индекс S&P500. Овој сектор претставува навистина важна група на акции, со над 14% учество  во берзанскиот индекс.

Втората по големина компонента се пробива од повеќегодишната база и можеби е време да видиме нови највисоки вредности на сите времиња.

Кога зборуваме за овој сектор, издвојуваме една акција која го заслужува нашето внимание.

Accolade, Inc. работи преку обезбедувањето на персонализирани решенија и придобивки за здраствени услуги. Акцијата ACCD е спремна да направи пробив нагоре и претставува одлична можност за остварување на потенцијална заработка со прв таргет околу $19. За оваа сделка соодносот на ризик спрема заработка risk/reward ratio: 8.